ТОХИР МАЛИК КИТОБЛАРИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Бир оз иккиланиб турди-да, амакисининг уйи томон юрди. Бизнинг дайди итлар прокуратурам керак булиб колар, деб озгина булса х,ам ашёвий далил колдирмай, уликни гажиб ташлашади. Кора тавдирнинг кора дарёси бир улимга туймадими? Депутатларинг масала талашиб, муштлашиб кетай дейишяпти-ку? Бирок, йиллар буйи тинимсиз уринса-да, адолат формуласини ечишга тиши утмаяпти.

Добавил: Akinoshura
Размер: 26.39 Mb
Скачали: 72229
Формат: ZIP архив

Ovozni eshitishi bilan yuragi qinidan chiqib ketay dedi.

Tohir Malik. Uch hikoya

Касалхонадан икки бекат наридаги уйда илмдаги устози Х,абиб Сатторов яшарди. Мен у хунасаларнинг гирром уйинини биламан. Сох,иб Пулатов мени ишдан уитоблари бир гурух, илмий ходимлар норози булиб, Академияга хат ёзишибди.

Улимга рози булганимдан кейин оладиганингни ола-вермайсанми?

«Ҳикоялар. Тоҳир Малик»

Мижоз азага келган хотин таъзия билдирганидай унга тасалли берди-да: Лекин кунгил чопса, якинларини зиё-рат килиш учун вакт топса булади. Агар дунё айланиб келиб, бу одамнинг бошига шундай кун тушса, ит хужайинининг жасадини ташлаб кетмаган буларди. У хожалар томонидан мулозимларнинг жазоланишини куп курган, бирок, У пайтлар бу вазифани асосан Хайдар акаси бажарарди.

  БЕЛЯНИН МЕЧ БЕЗ ИМЕНИ ВСЕ КНИГИ FB2 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Шунга карамай, кмтоблари айтадиган гапларини тайёрлаб куиди. Ishqilib, boshingiz omon ekan, shunisiga shukur!

Буни тез тиббий ёрдам врачлари хабаридан билдик. Аввалгисида шундай килган эди. Зохид унинг бу фазилатини яхши билади.

Жанры и разделы

Хеч нарсани уйламасликка х,аракат килди. Bilsa-da, tilga chiqarish u yoqda tursin, xayoliga keltirishni ham istamasdi. У улдирилган, дусти йуколган, окибат Толибжон борган-у, голибликни кулга кирита олмаган.

Мактабда мингта бола укиса, шуларнинг нечтасида кобилият бор, нечтасига математика илми керак? Европаликлар итни яхши куришларини биласиз. Демак, бу фитнани милиция тепасида турадиган идора килган Latifa tunda uxlay olmadi.

Яна хам Аллох билгувчидар! Гапингизда жон бор, рах. Аммо дунёда х,еч нимага хакикатчалик машаккат билан эришилмайди.

Эшитди-ю, бадани музлаб кетди.

Хозир х,ам унинг гаплари кулоги остида жаранглагандай булаверди:. Шу пайт эшик очилиб, мезбоннинг хотини патнисда чой-нон, ширинликлар кутарганича кириб келди. Зайнаб унинг гапларини эшита олмади. Аслида мен бу гапни аданг билан амакингга айтишим керак. Х,еч булмаса сен тушун: Онаси тушларига кириб акасининг уйига боришга калик.

  ЧАРЛЬЗ БРОНСОН КНИГА НА РУССКОМ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Хабиб Сатторов усталик билан мавзуни бошка томонга буриб юборди. Куз олдига бошка нарса келтиришга интилса, кизини гурга тикиб куядигандай юраги эзилди. Uning hayoti, husni ayni bahor pallasini boshdan kechirayotgan edi. Хато гапирмадим, ахлатхонадагига ухшаган суяклари эмас, суякларнинг колдиклари Асадбекнинг ёлгизлиги бу сафар узок чузилмади.